Tinsto on vuonna 2016 perustettu insinööritoimisto, jonka pääpaino on  pientalorakentamisen valvonta- ja suunnittelutehtävissä pääkaupunkiseudulla.
Meidän kautta onnistuu pientaloihin ja taloyhtiöihin: 

- Pääsuunnittelijan tehtävät

- Vastaava työnjohtaja

- Pohja- ja rakennesuunnitelmat

- Rakennustöiden valvojan tehtävät taloyhtiöille ja yksityisille

- Korjaussuunnittelu pientaloihin ja taloyhtiöille


Ota yhteyttä meihin